Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Search results

Refine results

Year of publication

online available free of charge

Language

Country of publication

Media type

Frequency

Manifestation

Digitisation

Place of Distribution

Result list

matches 1 - 20  of 567 
Sorted by
load Indicator

Filologji = Philology / Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë

Prishtinë : University of Prishtina 22 [?]-

https://filologjia.uni-pr.edu/page.aspx?... [Publisher; 22.2018 - 23.2018] free of charge 
https://www.ceeol.com/search/journal-det... [Agency; 22.2018 - 23.2018] free of charge 
National licence

ZDB-ID

3036098-5  

Title

Filologji = Philology / Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë

Published

Prishtinë : University of Prishtina

Publication history

22 [?]-

Notes

Online-Ressource

Gesehen am 30.09.22

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Filologji 

is supplement of
Standard numbers

OCLC number: 1241875929

URL

https://filologjia.uni-pr.edu/page.aspx?...  [Publisher; 22.2018 - 23.2018] free of charge

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency; 22.2018 - 23.2018] free of charge

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency; 24.2019 -] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 400 Language  ;  439 Other Germanic languages 

Special subject collections: FID-OST-DE-12

Manifestation

journal

Language

Albanian  ;  English 

Country of publication

Kosovo 

Media type

available online

IDN

1216955239

Last Change

30-09-22

Place this title record on the watch list

Gjuha jonë / Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Tiranë : [Verlag nicht ermittelbar] ; Frankfurt, Main : CEEOL 29.2009 nachgewiesen

National licence

ZDB-ID

2640178-2  

Title

Gjuha jonë / Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Published

Tiranë : [Verlag nicht ermittelbar]

Frankfurt, Main : CEEOL

Publication history

29.2009 nachgewiesen

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Our Language

Beteil. Körp. früher: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë

Online-Ressource

Gesehen am 21.10.2014

Other editions

Druckausg.:  Gjuha jonë 

Standard numbers

OCLC number: 1368825795

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency; 29.2009] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 890 Other literatures 

Special subject collections: 7,43

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1017622213

Last Change

24-03-22

Place this title record on the watch list

Studime filologjike / Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë

Tiranë : Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë Nachgewiesen 2002 -

National licence

ZDB-ID

2173662-5  

Title

Studime filologjike / Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë

Published

Tiranë : Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë

Publication history

Nachgewiesen 2002 -

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Philological studies

Online-Ressource

Gesehen am 19.11.2018

Other editions

Druckausg.:  Studime filologjike  (ISSN: 0563-5780) 

Standard numbers

OCLC number: 1077734028

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency; 2002 - 2016] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 490 Other languages Science  ;  890 Other literatures 

Special subject collections: 7,43

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Funded by

IDN

02693969X

Last Change

24-03-22

Place this title record on the watch list

Studime historike / Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë

Tiranë : Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë Nachgewiesen 2001 -

http://asa.edu.al/site/ih/?page_id=826 [Publisher; 2007-] free of charge 
National licence

ZDB-ID

2173658-3  

Title

Studime historike / Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë

Published

Tiranë : Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë

Publication history

Nachgewiesen 2001 -

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Historical studies

Online-Ressource

Gesehen am 17.09.2021

Other editions

Druckausg.:  Studime historike  (ISSN: 0563-5799) 

Standard numbers

OCLC number: 1368132336

URL

http://asa.edu.al/site/ih/?page_id=826  [Publisher; 2007-] free of charge

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 910 Geography & travel  ;  940 History of Europe 

Special subject collections: 7,41 ; FID-OST-DE-12

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Funded by

IDN

026939584

Last Change

23-03-22

Place this title record on the watch list

Barometri i Sigurisë Shqipëri : Anketë Kombëtare ... / CSDG, Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, Friedrich-Ebert-Stiftung

[Tirana] : [FES] 2019-

ZDB-ID

3139708-6  

Title

Barometri i Sigurisë Shqipëri : Anketë Kombëtare ... / CSDG, Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, Friedrich-Ebert-Stiftung

Published

[Tirana] : [FES]

Publication history

2019-

Notes

Band 2021 nicht erschienen

Online-Ressource

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Barometri i Sigurisë Shqipëri 

Parallele Sprachausgabe englisch:  Albanian security barometer 

Standard numbers

OCLC number: 1351212852

Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

127273420X

Last Change

24-03-23

Place this title record on the watch list

Arkivat Shqiptare / Republika e Shqipërise,̈ Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ; Republika e Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

Tiranë : Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ; Prishtinë : Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës 2018, 1/2 [?]- = Viti 54 [?]-

National licence

ZDB-ID

3049548-9  

Title

Arkivat Shqiptare / Republika e Shqipërise,̈ Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave ; Republika e Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

Published

Tiranë : Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Prishtinë : Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

Publication history

2018, 1/2 [?]- = Viti 54 [?]-

Notes

Englischer Paralleltitel bei CEEOL: Albanian archives

Online-Ressource

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Arkivat Shqiptare  (ISSN: 2523-6636) 

is supplement of
Standard numbers

ISSN: 2709-7269

OCLC number: 1368822563

URL

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency] free of charge

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 020 Library & information sciences  ;  370 Education 

Special subject collections: FID-OST-DE-12

Manifestation

journal

Language

Albanian  ;  English 

Country of publication

Albania  ;  Kosovo 

Media type

available online

IDN

1224485939

Last Change

13-07-22

Place this title record on the watch list

Fletorja zyrtare e Republikës së Shqipërisë : botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare = Gazzetta ufficiale del Regno d'Albania

Tiranë : Quendra e Botimeve Zyrtare Viti 2000-

ZDB-ID

2896181-X  

Title

Fletorja zyrtare e Republikës së Shqipërisë : botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare = Gazzetta ufficiale del Regno d'Albania

Corporate body
Published

Tiranë : Quendra e Botimeve Zyrtare

Publication history

Viti 2000-

Notes

Hauptsacht. früher: Fletorja zyrtare e Mbretnis e Shqiptare

Online-Ressource

Gesehen am 25.01.2021

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Albanien: Fletórja zyrtáre e Republikës së Shqipërisë 

Standard numbers

OCLC number: 990250763

Subject indexing

DDC subject groups: 340 Law 

Special subject collections: FID-INTRECHT-DE-1a

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

113350180X

Last Change

25-01-21

Place this title record on the watch list

MM : revistë mikste për çështje shoqërore, kulturë, letërsi, politikë dhe arte pamore / Qendra për Studime Humanistike "Gani Bobi"

Prishtinë : [Verlag nicht ermittelbar] ; Frankfurt, Main : CEEOL [1.Ser.] Nr. 5.1996 nachgewiesen; nachgewiesen [2.Ser.] Nr. 3.2004 - 10/12.2005; 3.Ser. Nr. 1.2009[?]

National licence
http://www.ceeol.com/search/journal-deta... [Agency; 5.1996; [2.Ser.] 3.2004 - 10/12.2005; 3.Ser. 1.2009] free of charge 

ZDB-ID

2173927-4  

Title

MM : revistë mikste për çështje shoqërore, kulturë, letërsi, politikë dhe arte pamore / Qendra për Studime Humanistike "Gani Bobi"

Published

Prishtinë : [Verlag nicht ermittelbar]

Frankfurt, Main : CEEOL

Prishtinë : Dukagjini [anfangs]

Publication history

[1.Ser.] Nr. 5.1996 nachgewiesen; nachgewiesen [2.Ser.] Nr. 3.2004 - 10/12.2005; 3.Ser. Nr. 1.2009[?]

Notes

Nebent.: Revista MM

Zusatz 1996: reviste mikste teorike dhe letrare

Zusatz 2005 teils: reviste mikste

Hauptsacht. bei CEEOL anfangs: Reviste mikste

später: Revistë mikste debatike për çështje shoqërore, politikë, kulturë dhe letërsi

Engl. Nebent. bei CEEOL: Mixed reviews

Online-Ressource

Gesehen am 23.10.14

Other editions

Druckausg.:  MM 

Standard numbers

OCLC number: 1368128364

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency; 5.1996; [2.Ser.] 3.2004 - 10/12.2005; 3.Ser. 1.2009] free of charge

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Funded by

IDN

02694698X

Last Change

25-02-21

Place this title record on the watch list

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike ... = Business register ... / Instituti i Statistikave

Tiranë : [Verlag nicht ermittelbar] Nachgewiesen 2010(2011) - 2014(2015)

http://www.instat.gov.al/en/publications... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2744933-6  

Title

Regjistri i ndërmarrjeve ekonomike ... = Business register ... / Instituti i Statistikave

Corporate body
Published

Tiranë : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

Nachgewiesen 2010(2011) - 2014(2015)

Notes

Online-Ressource

Homepage alban. oder engl., Text alban. u. engl.

Gesehen am 08.04.2022

Former/later titles

Fortgesetzt durch:  Regjistri i ndërmarrjeve 

Other editions
Standard numbers

OCLC number: 864686166

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics  ;  330 Economics 

Manifestation

journal

Type of publication

Statistics

Language

Albanian  ;  English 

Country of publication
Media type

available online

IDN

1044992565

Last Change

08-04-22

Place this title record on the watch list

Symbol : revistë kulturore

Fushë Kosovë : Shtëpia Botuese OM 1 (2013)-

National licence

ZDB-ID

2931619-4  

Title

Symbol : revistë kulturore

Published

Fushë Kosovë : Shtëpia Botuese OM

Publication history

1 (2013)-

Notes

Zusatz teils: cultural magazine

Online-Ressource

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Symbol (ISSN: 2310-9998)

is supplement of
Standard numbers

ISSN: 2415-2749

OCLC number: 1039711906

URL

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency] free of charge

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 700 Arts  ;  800 Literature, rhetoric & criticism  ;  100 Philosophy 

Special subject collections: FID-OST-DE-12 ; FID-PHILOS-DE-12

Manifestation

journal

Language

English  ;  Albanian 

Country of publication

Serbia 

Media type

available online

IDN

1160483388

Last Change

24-03-22

Place this title record on the watch list

Gjon Buzuku : revistë informative, kulturore e shoqërore

Ulqin : [Verlag nicht ermittelbar] Numër 41 (21 prill 2014)-

http://www.buzuku.info/index_aktual.htm [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

3067507-8  

Title

Gjon Buzuku : revistë informative, kulturore e shoqërore

Published

Ulqin : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

Numër 41 (21 prill 2014)-

Notes

Online-Ressource

Text albanisch

Former/later titles

Fortsetzung von:  Buzuku-b 

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Gjon Buzuku 

Standard numbers

OCLC number: 1257216939

Subject indexing

DDC subject groups: 940 History of Europe  ;  300 Social sciences, sociology & anthropology 

Special subject collections: FID-OST-DE-12

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Frequency

half-yearly

IDN

1235251241

Last Change

23-01-23

Place this title record on the watch list

Gegnia : e përkohshme kulturore-artistike / Biblioteka ʺMarin Berletiʺ

Shkodër : Biblioteka ʺMarin Barletiʺ Vjeti 1, 1 (2016)-

http://bibliotekashkoder.com/gegnia_info... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

3137207-7  

Title

Gegnia : e përkohshme kulturore-artistike / Biblioteka ʺMarin Berletiʺ

Published

Shkodër : Biblioteka ʺMarin Barletiʺ

Publication history

Vjeti 1, 1 (2016)-

Notes

Online-Ressource

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Gegnia

Standard numbers

Incorrect ISSN of the original: 2519-7391

OCLC number: 1349322918

Subject indexing

DDC subject groups: 890 Other literatures  ;  390 Customs, etiquette & folklore 

Special subject collections: FID-OST-DE-12

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Frequency

yearly

IDN

127000025X

Last Change

17-11-22

Place this title record on the watch list

Regjistri i ndërmarrjeve = Business register / INSTAT, Republika e Shqipërisë, Instituti i Statistikave

Tiranë /Albania : Instituti i Statistikave 2015-

http://www.instat.gov.al/en/publications... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2873803-2  

Title

Regjistri i ndërmarrjeve = Business register / INSTAT, Republika e Shqipërisë, Instituti i Statistikave

Corporate body
Published

Tiranë /Albania : Instituti i Statistikave

Publication history

2015-

Notes

Online-Ressource

Homepage albanisch oder englisch, Text albanisch und englisch

Gesehen am 08.04.2022

Former/later titles
Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Regjistri i ndërmarrjeve 

Standard numbers

OCLC number: 962381850

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics 

Manifestation

journal

Type of publication

Statistics

Language

Albanian  ;  English 

Country of publication
Media type

available online

IDN

1118628284

Last Change

08-04-22

Place this title record on the watch list

Gjeopolitika : botim i Institutit Kerkimor Shkencor "Barleti" / Universiteti Marin Barleti

Tirana : Botimet DUDAJ ; Frankfurt, M. : CEEOL 1.2008 - 7.2011[?]

National licence

ZDB-ID

2740218-6  

Title

Gjeopolitika : botim i Institutit Kerkimor Shkencor "Barleti" / Universiteti Marin Barleti

Published

Tirana : Botimet DUDAJ

Frankfurt, M. : CEEOL

Publication history

1.2008 - 7.2011[?]

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Geopolitics

Online-Ressource

Other editions

Druckausg.:  Gjeopolitika  (ISSN: 2218-7294) 

Standard numbers

OCLC number: 862081802

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency] free of charge

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1043661948

Last Change

25-05-21

Place this title record on the watch list

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare : revistë shkencore / Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Fakulteti Histori-Filologji, Tiranë = International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture : scientific journal / Faculty of Philology, Pristina, Faculty of History-Philology, Tirana

Prishtinë : Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Prishtinës Issue no. 35 (2017)-

National licence

ZDB-ID

2987304-6  

Title

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare : revistë shkencore / Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Fakulteti Histori-Filologji, Tiranë = International Seminar for Albanian Language, Literature and Culture : scientific journal / Faculty of Philology, Pristina, Faculty of History-Philology, Tirana

Published

Prishtinë : Fakulteti i Filologjisë i Universitetit të Prishtinës

Publication history

Issue no. 35 (2017)-

Notes

Online-Ressource

Gesehen am 12.01.23

Setzt mehrteilige Monografie fort

is supplement of
Standard numbers

ISSN: 2521-3687

OCLC number: 1368483481

URL

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency] free of charge

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 890 Other literatures 

Special subject collections: FID-OST-DE-12

Manifestation

journal

Type of publication

Congress report

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1197351264

Last Change

12-01-23

Place this title record on the watch list

Jáva

Priština : Kelmendi ; Frankfurt, Main : CEEOL 16.2002 nachgewiesen

National licence

ZDB-ID

2172835-5  

Title

Jáva

Published

Priština : Kelmendi

Frankfurt, Main : CEEOL

Publication history

16.2002 nachgewiesen

Notes

Engl. Nebent. in CEEOL: The week

Online-Ressource

Gesehen am 04.01.05

Standard numbers

OCLC number: 985499282

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency] free of charge

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Funded by

IDN

026911027

Last Change

25-02-21

Place this title record on the watch list

Dituria islame : revistë mujore, fetare, kulturore e shkencore

Prishtinë : Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës 197 [?]-

https://dituriaislame.com/dituria-islame... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

3162842-4  

Title

Dituria islame : revistë mujore, fetare, kulturore e shkencore

Published

Prishtinë : Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës

Publication history

197 [?]-

Notes

Online-Ressource

Text albanisch

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Dituria islame

Subject indexing

DDC subject groups: 200 Religion, philosophy of religion 

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Kosovo 

Media type

available online

Frequency

monthly

IDN

1296576175

Last Change

24-07-23

Place this title record on the watch list

Përpjekja : e përtremuajshme kulturore ; revistë kulturore e drejtuar

Tiranë : [Verlag nicht ermittelbar] ; Frankfurt, Main : CEEOL 1.1994 - 32/33.2014[?]

National licence

ZDB-ID

2173594-3  

Title

Përpjekja : e përtremuajshme kulturore ; revistë kulturore e drejtuar

Published

Tiranë : [Verlag nicht ermittelbar]

Frankfurt, Main : CEEOL

Publication history

1.1994 - 32/33.2014[?]

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Endeavour

Online-Ressource

Gesehen am 14.07.2020

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Perpjekja  (ISSN: 2073-4107) 

Standard numbers

ISSN: 2073-4719

OCLC number: 1368130481

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Funded by

IDN

026937212

Last Change

19-07-22

Place this title record on the watch list

Gjurmime albanologjike / Instituti Albanologjik i Prishtinës. Folklor dhe etnologji

Prishtina : [Verlag nicht ermittelbar] ; Frankfurt, Main : CEEOL Nachgewiesen 34/35.2005 -

National licence

ZDB-ID

2408594-7  

Title

Gjurmime albanologjike / Instituti Albanologjik i Prishtinës

Subseries

Folklor dhe etnologji

Published

Prishtina : [Verlag nicht ermittelbar]

Frankfurt, Main : CEEOL

Publication history

Nachgewiesen 34/35.2005 -

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Albanological research - Folklore and ethnology series

Online-Ressource

Gesehen am 08.06.2011

Other editions

Druckausg.:  [Gjurmime albanologjike / Folklor dhe etnologji]  (ISSN: 0350-7998) 

Standard numbers

OCLC number: 1039391894

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency; 34/35.2005 -] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 910 Geography & travel  ;  940 History of Europe  ;  390 Customs, etiquette & folklore 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Funded by

IDN

987445278

Last Change

25-02-21

Place this title record on the watch list

Gjurmime albanologjike / Instituti Albanologjik i Prishtinës. Seria e shkencave filologjike

Prishtina : [Verlag nicht ermittelbar] ; Frankfurt, Main : CEEOL Nachgewiesen 34/35.2004/05 -

National licence

ZDB-ID

2408330-6  

Title

Gjurmime albanologjike / Instituti Albanologjik i Prishtinës

Subseries

Seria e shkencave filologjike

Published

Prishtina : [Verlag nicht ermittelbar]

Frankfurt, Main : CEEOL

Publication history

Nachgewiesen 34/35.2004/05 -

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Albanological research - Philological sciences series

Online-Ressource

Gesehen am 18.06.2011

Other editions

Druckausg.:  [Gjurmime albanologjike / Seria e shkencave filologjike]  (ISSN: 0351-2223) 

Standard numbers

OCLC number: 1039376558

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency; 34/35.2004/05 -] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 890 Other literatures 

Special subject collections: 7,43

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

Funded by

IDN

987424068

Last Change

24-03-22

Place this title record on the watch list
Place selected title records on the watch list
Export selected title records