Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Search results

Refine results

Year of publication

online available free of charge

Language

Country of publication

Media type

Frequency

Format

Digitisation

Place of Distribution

Result list

matches 1 - 20  of 495 
Sorted by

Studime filologjike / Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë

Tiranë : Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë Nachgewiesen 2002 -

National licence

ZDB-ID

2173662-5  

Title

Studime filologjike / Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë

Published

Tiranë : Instituti i Ghuhësisë dhe i Letërsisë

Publication history

Nachgewiesen 2002 -

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Philological studies

Online-Ressource

Gesehen am 19.11.2018

Other editions

Druckausg.:  Studime filologjike 

Standard numbers

OCLC number: 645356773

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency; 2002 - 2016] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 490 Other languages Science  ;  890 Other literatures 

Special subject collections: 7,43

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

02693969X

Funded by

Place this title record on the watch list

Gjuha jonë / Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Tiranë ; Frankfurt, Main : CEEOL 29.2009 nachgewiesen

National licence

ZDB-ID

2640178-2  

Title

Gjuha jonë / Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Published

Tiranë

Frankfurt, Main : CEEOL

Publication history

29.2009 nachgewiesen

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Our Language

Beteil. Körp. früher: Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë

Online-Ressource

Gesehen am 21.10.2014

Other editions

Druckausg.:  Gjuha jonë 

Standard numbers

OCLC number: 873886679

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency; 29.2009] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 890 Other literatures 

Special subject collections: 7,43

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1017622213

Place this title record on the watch list

Filologji = Philology / Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë

Prishtinë : University of Prishtina 22 [?]-

https://filologjia.uni-pr.edu/Revista--F... [Publisher; 22.2018 - 23.2018] free of charge 
https://www.ceeol.com/search/journal-det... [Agency; 22.2018 - 23.2018] free of charge 
National licence

ZDB-ID

3036098-5  

Title

Filologji = Philology / Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë

Published

Prishtinë : University of Prishtina

Publication history

22 [?]-

Notes

Online-Ressource

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Filologji 

is supplement of
URL

https://filologjia.uni-pr.edu/Revista--F...  [Publisher; 22.2018 - 23.2018] free of charge

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency; 22.2018 - 23.2018] free of charge

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency; 24.2019 -] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 400 Language  ;  439 Other Germanic languages 

Special subject collections: FID-OST-DE-12

Manifestation

journal

Language

Albanian  ;  English 

Country of publication

Kosovo 

Media type

available online

IDN

1216955239

Place this title record on the watch list

Studime historike / Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë

Tiranë : Qendra e Studimeve Albanologjike Nachgewiesen 2001 -

National licence

ZDB-ID

2173658-3  

Title

Studime historike / Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë

Published

Tiranë : Qendra e Studimeve Albanologjike

Publication history

Nachgewiesen 2001 -

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Historical studies

Online-Ressource

Gesehen am 19.11.2018

Other editions

Druckausg.:  Studime historike  (ISSN: 0563-5799) 

Standard numbers

OCLC number: 645359198

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 910 Geography & travel  ;  940 History of Europe 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

026939584

Funded by

Place this title record on the watch list

Raporti i stabilitetit financiar = Financial stability report / Banka e Shqipërisë

Tiranë 1.2007 -

https://www.bankofalbania.org/Financial_... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2466405-4  

Title

Raporti i stabilitetit financiar = Financial stability report / Banka e Shqipërisë

Corporate body
Published

Tiranë

Publication history

1.2007 -

Notes

Nebent. ab 4.2010: Raporti i stabilitetit financiar për gjashtëmujorin e ... të vitit ...

Online-Ressource

Text alban., engl.

Gesehen am 26.07.2019

Standard numbers

OCLC number: 644853721

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics 

Manifestation

journal

Language

Albanian  ;  English 

Country of publication
Media type

available online

IDN

99134149X

Place this title record on the watch list

Rezultate të anketës strukturore të ndërmarrjeve ekonomike = Results on structural survey of economic enterprises / INSTAT

Tiranë Nachgewiesen 2009(2011) -

http://www.instat.gov.al/al/temat/indust... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2744967-1  

Title

Rezultate të anketës strukturore të ndërmarrjeve ekonomike = Results on structural survey of economic enterprises / INSTAT

Corporate body
Published

Tiranë

Publication history

Nachgewiesen 2009(2011) -

Notes

Nebent.: Rezultate mbi anketën strukturore të ndërmarrjeve ekonomike

Nebent. 2009: Anketa strukturore të ndërmarrjeve ekonomike

Nebent. bis 2010: Structural survey of economic enterprises

Online-Ressource

Homepage alban. oder engl.,Text alban. u. engl.

Gesehen am 21.03.18

Standard numbers

OCLC number: 864686209

Subject indexing

DDC subject groups: 310 Statistics  ;  330 Economics 

Manifestation

journal

Type of publication

Statistics

Language

Albanian  ;  English 

Country of publication
Media type

available online

IDN

1044998083

Place this title record on the watch list

Biblioletra : revistë e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës

Prishtinë 1.2004 - 8.2011[?]

http://www.biblioteka-ks.org/Botimet/Bib... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2832037-2  

Title

Biblioletra : revistë e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës

Published

Prishtinë

Publication history

1.2004 - 8.2011[?]

Notes

Online-Ressource

Other editions

Druckausg.:  Biblioletra 

Subject indexing

DDC subject groups: 020 Library & information sciences 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Serbia 

Media type

available online

IDN

1075567718

Place this title record on the watch list

Mësuesi i Kosovës : revistë e përmuajshme = Teacher magazine / Republika e Kosovës, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë

Prishtinë : MASHT 1.2011=Nr. 1 -

http://masht.rks-gov.net/revista-mesuesi [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2832129-7  

Title

Mësuesi i Kosovës : revistë e përmuajshme = Teacher magazine / Republika e Kosovës, Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë

Published

Prishtinë : MASHT

Publication history

1.2011=Nr. 1 -

Notes

Nebent.: Revista Mësuesi

Online-Ressource

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Serbia 

Media type

available online

IDN

1075608600

Place this title record on the watch list

Hylli i dritës : votër kulture shqiptare ; e përkohshme kulturore letrare

Shkodër 1.1913/14,1-10; 2.1921 - 5.1924; 6.1930 - 20.1944 = Nr. [1]-219[?]

http://www.bibliotekashkoder.com/digital... [Digitisation] free of charge 

ZDB-ID

2832612-X  

Title

Hylli i dritës : votër kulture shqiptare ; e përkohshme kulturore letrare

Published

Shkodër

Shkoder : Shtypshkroja Franciskane [anfangs]

Shkoder : Fishta [früher]

Tiranë : Kuvendi Françeskan [früher]

Digital. Ausg.: Shkoder : Biblioteka Publike Marin Barleti

Publication history

1.1913/14,1-10; 2.1921 - 5.1924; 6.1930 - 20.1944 = Nr. [1]-219[?]

Notes

Online-Ressource

Anfangs ohne Zusatz

Other editions

Druckausg.:  Hylli i dritës  (ISSN: 1816-5885) 

Subject indexing

DDC subject groups: 910 Geography & travel  ;  940 History of Europe  ;  800 Literature, rhetoric & criticism 

German subject headings:
Albanien ; Kultur ; Zeitschrift
Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1075780268

Preservation and archiving

Facsimile

Digitisation master

Place this title record on the watch list

Polis : review of social sciences and humanities / European University of Tirana, Faculty of Social Sciences and Education

Tirana : UET Press Nr. 2 (2006) [?]-

http://uet.edu.al/polis/index.php/sample... [Publisher; 2.2006 -] free of charge 
https://www.ceeol.com/search/journal-det... [Agency; 2.2006 -] free of charge 
National licence

ZDB-ID

2416897-X  

Title

Polis : review of social sciences and humanities / European University of Tirana, Faculty of Social Sciences and Education

Published

Tirana : UET Press

Tiranë : UET Press [-2016]

Publication history

Nr. 2 (2006) [?]-

Notes

Nebent.: Revista Polis

Abweichender Titel früher: Revista shkencore Polis

Titelzusatz anfangs: Revistë shkencore e departamentit të shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare

Titelzusatz [?]-nr. 15 (2016): revistë shkencore e Fakultetit të Shkencave Sociale

Online-Ressource

Beiträge englisch, bis 2016 albanisch

Gesehen am 23.11.2017

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Polis (ISSN: 2223-8174)

is supplement of
Standard numbers

ISSN: 2522-6126

OCLC number: 644145962

URL

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

http://uet.edu.al/polis/index.php/sample...  [Publisher; 2.2006 -] free of charge

https://www.ceeol.com/search/journal-det...  [Agency; 2.2006 -] free of charge

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language

English  ;  Albanian 

Country of publication
Media type

available online

IDN

987997734

Place this title record on the watch list

Studime / Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës : revistë për studime filologjike = Studime / Kosova Academy of Sciences and Arts : a review for philological studies

Prishtinë : AShAK Nachgewiesen 15.2008 -

http://www.ashak.org/?cid=1,31 [Publisher; 15.2008 - 16/17.2009/10: Tables of contents; 18.2011 -: Volltexte] free of charge 

ZDB-ID

2831477-3  

Title

Studime / Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës : revistë për studime filologjike = Studime / Kosova Academy of Sciences and Arts : a review for philological studies

Published

Prishtinë : AShAK

Publication history

Nachgewiesen 15.2008 -

Notes

Online-Ressource

Other editions
URL

http://www.ashak.org/?cid=1,31  [Publisher; 15.2008 - 16/17.2009/10: Tables of contents; 18.2011 -: Volltexte] free of charge

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 400 Language  ;  800 Literature, rhetoric & criticism 

German subject headings:
Albanisch ; Aufsatzsammlung
Kosovo ; Albaner ; Aufsatzsammlung
Manifestation

journal

Language
Country of publication

Kosovo 

Media type

available online

Frequency

yearly

IDN

1075388058

Place this title record on the watch list

Buletini i shkencave natyrore / Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore

Tiranë Nachgewiesen 13.2012 -

http://buletini.fshn.edu.al/ [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2718825-5  

Title

Buletini i shkencave natyrore / Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore

Published

Tiranë

Publication history

Nachgewiesen 13.2012 -

Notes

Online-Ressource

Gesehen am 05.06.13

Former/later titles

Druckausg. u. Vorg.:  Buletini i shkencave natyrore 

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe: Buletini i shkencave natyrore (ISSN: 2224-1779)

Standard numbers

ISSN: 2305-882X

OCLC number: 854722573

Subject indexing

DDC subject groups: 500 Natural Sciences 

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1035470780

Place this title record on the watch list

Kultura islame : e përmuejshme fetare, letrare, ditunore, artistike ; organ i komunitetit musliman shqiptar

Tiranë 1.1939/40=1358 - 6.1945=1365 = Nr. 1-72[?]

http://www.bibliotekashkoder.com/digital... [Digitisation] free of charge 

ZDB-ID

2832615-5  

Title

Kultura islame : e përmuejshme fetare, letrare, ditunore, artistike ; organ i komunitetit musliman shqiptar

Published

Tiranë

Digital. Ausg.: Shkoder : Biblioteka Publike Marin Barleti

Publication history

1.1939/40=1358 - 6.1945=1365 = Nr. 1-72[?]

Notes

Zusatz anfangs: e përmuejshme fetare, filozofike, letrare, morale e shoqnore

Online-Ressource

Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1075781892

Preservation and archiving

Facsimile

Digitisation master

Place this title record on the watch list

Fryma : e përmuejshme letrare kulturore

Shkodër 1.1944,1-7/8[?]

http://www.bibliotekashkoder.com/digital... [Digitisation] free of charge 

ZDB-ID

2832618-0  

Title

Fryma : e përmuejshme letrare kulturore

Published

Shkodër

Digital. Ausg.: Shkoder : Biblioteka Publike Marin Barleti

Publication history

1.1944,1-7/8[?]

Notes

Online-Ressource

Subject indexing

DDC subject groups: 800 Literature, rhetoric & criticism 

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1075782546

Preservation and archiving

Facsimile

Digitisation master

Place this title record on the watch list

Mjedisi sot : botim periodik i Qendres Rajonale te Mjedisit (REC), Shqiperi

Tirane Nachgewiesen Nr. 85.2004 -

http://www.mjedisisot.info/index.php/rev... [Publisher; 146.2015-] free of charge 

ZDB-ID

2560827-7  

Title

Mjedisi sot : botim periodik i Qendres Rajonale te Mjedisit (REC), Shqiperi

Published

Tirane

Publication history

Nachgewiesen Nr. 85.2004 -

Notes

Online-Ressource

Frühere Jahrgänge online nicht mehr verfügbar

Gesehen am 14.06.2016

Standard numbers

OCLC number: 650633560 ; 705630171

URL
Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1003908462

Place this title record on the watch list

Univers : reviste shkencore kulturore = Univers : scientific and cultural magazine / Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC)

Tiranë : AIITC Nachgewiesen 13.2011 -

http://www.aiitc.net/index.php/universet [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2832847-4  

Title

Univers : reviste shkencore kulturore = Univers : scientific and cultural magazine / Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC)

Published

Tiranë : AIITC

Publication history

Nachgewiesen 13.2011 -

Notes

Nebent.: Revista shkencore kulturore Univers

Online-Ressource

Other editions

Druckausg.:  Univers  (ISSN: 2414-8784) 

Subject indexing

DDC subject groups: 290 Other religions 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

1075874254

Place this title record on the watch list

Albanian journal of politics : AJP = Studime politike Shqiptare / Albanian Political Science Association

Tirana : ALPSA 1.2005 -

http://ajp.alpsa.org [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2214721-4  

Title

Albanian journal of politics : AJP = Studime politike Shqiptare / Albanian Political Science Association

Published

Tirana : ALPSA

Publication history

1.2005 -

Notes

Online-Ressource

Gesehen am 20.12.05

Standard numbers

ISSN: 1932-7986

OCLC number: 70817932

URL

http://ajp.alpsa.org  [Publisher] free of charge

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language

English  ;  Albanian 

Country of publication
Media type

available online

IDN

977851788

Place this title record on the watch list

Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës = Official gazette of the Republic of Kosova = Službeni list Republike Kosova

Prishtinë 1.2006 -

http://gzk.rks-gov.net/ [Publisher] free of charge 
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index... [Publisher; 1.2006 - 4.2009=Nr. 1-57] free of charge 

ZDB-ID

2316144-9  

Title

Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës = Official gazette of the Republic of Kosova = Službeni list Republike Kosova

Published

Prishtinë

Publication history

1.2006 -

Notes

Nebent.: Official gazette of the Republic of Kosova

Nebent.: Gazeta zyrtare

Nebent.: Official gazette

Nebent.: Službeni list

Nebent.: Resmi gazetesi

Nebent.: Službene novine

Zusatz anfangs: Institucionet e Përkohshme te Vetëqeverisjes në Kosovë

Zusatz anfangs: Provisional Institutions Self-Government of Kosovo

Zusatz anfangs: Privremene Institucije Samouprave na Kosovu

Nebent. anfangs: Gazeta zyrtare e Institucioneve të Përkohshme te Vetëqeverisjes në Kosovë

Nebent. anfangs: Official gazette of the Provisional Institutions Self-Government of Kosovo

Nebent. anfangs: Official gazzette of the Provisional Institutions of Self-Government in Kosovo

Nebent. anfangs: Službeni list Privremenih Institucija Samouprave na Kosovu

Nebent. anfangs: Kosova Geçici Özyönetim Enstitüleri resmi gazetesi

Nebent. anfangs: Službene novine Privremenih Institucija Samouprave na Kosovu

Online-Ressource

Text engl., alban., serb., türk., bosn.

Gesehen am 23.07.2015

Standard numbers

OCLC number: 643023481

URL

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

http://gzk.rks-gov.net/  [Publisher] free of charge

http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index...  [Publisher; 1.2006 - 4.2009=Nr. 1-57] free of charge

Subject indexing

DDC subject groups: 340 Law 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language

Albanian  ;  English  ;  Serbian 

Country of publication

Serbia 

Media type

available online

IDN

984279768

Place this title record on the watch list

Shqipëria etnike : e pavarur periodike gjithshqiptare ; tribunë e Forumit Atdhetar Fjala e Lirë

[S.l.] Nr. 1.2001(5.Juni) -

https://www.shqiperia-etnike.com/gazeta.... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2530438-0  

Title

Shqipëria etnike : e pavarur periodike gjithshqiptare ; tribunë e Forumit Atdhetar Fjala e Lirë

Published

[S.l.]

Publication history

Nr. 1.2001(5.Juni) -

Notes

Online-Ressource

Beiträge albanisch, teils englisch

Gesehen am 16.12.2009

Standard numbers

OCLC number: 643557912

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Special subject collections: 7,41

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

999144367

Place this title record on the watch list

Përpjekja : e përtremuajshme kulturore ; revistë kulturore e drejtuar

Tiranë ; Frankfurt, Main : CEEOL 1.1994 - 32/33.2014[?]

National licence

ZDB-ID

2173594-3  

Title

Përpjekja : e përtremuajshme kulturore ; revistë kulturore e drejtuar

Published

Tiranë

Frankfurt, Main : CEEOL

Publication history

1.1994 - 32/33.2014[?]

Notes

Engl. Nebent. bei CEEOL: Endeavour

Online-Ressource

Gesehen am 14.07.2020

Other editions

Erscheint auch als Druck-Ausgabe:  Perpjekja  (ISSN: 2073-4107) 

Standard numbers

ISSN: 2073-4719

OCLC number: 645367674

URL

https://nl.zugang.nationallizenzen.de/ha...  [Publisher; Nationallizenz via Einzelregistrierung. - National licence] 

http://www.ceeol.com/search/journal-deta...  [Agency] 

http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/...  [EZB] 

Subject indexing
Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

available online

IDN

026937212

Funded by

Place this title record on the watch list
export selected title record(s) or add to watch list