Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Search results

Refine results

Year of publication

Language

Media type

Manifestation

Result list

matches 1 - 3  of
Sorted by

Các-luât-cua-Quôc-Hôi-Khoá ... nuóc-Công-Hòa-Xã-Hôi-Chu-Nghĩa- Viêt-Nam

Hà-nôi : Nhà-xuât-ban-Chính-trị-quôc-gia 9.1992/97(1997) nachgewiesen

IDN

019173393

Title

Các-luât-cua-Quôc-Hôi-Khoá ... nuóc-Công-Hòa-Xã-Hôi-Chu-Nghĩa- Viêt-Nam

Corporate body
Published

Hà-nôi : Nhà-xuât-ban-Chính-trị-quôc-gia

Publication history

9.1992/97(1997) nachgewiesen

Subject indexing

DDC subject groups: 340 Law 

Special subject collections: 27

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

ZDB-ID

1422933-X  

Place this title record on the watch list

Nôi-san-Quôc-hôi

Saigon : So-Thông-Tin-Quôc-Hôi Nachgewiesen 1959 -

IDN

017669596

Title

Nôi-san-Quôc-hôi

Published

Saigon : So-Thông-Tin-Quôc-Hôi

Publication history

Nachgewiesen 1959 -

Notes

Später mit Jg.-Zählung

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Special subject collections: 27

Manifestation

journal

Language
Country of publication
Media type

Print

ZDB-ID

1241444-X  

Place this title record on the watch list

Ky-yêu / Quôc Hôi Nuóc Công Hòa Xã Hôi Chu Nghĩa Viêt Nam : cua kỳ-họp thú ... ; quôc hôi khóa ...

Hà-nôi : Văn Phòng Quôc Hôi Nachgewiesen 7.1995 -

IDN

019339291

Title

Ky-yêu / Quôc Hôi Nuóc Công Hòa Xã Hôi Chu Nghĩa Viêt Nam : cua kỳ-họp thú ... ; quôc hôi khóa ...

Published

Hà-nôi : Văn Phòng Quôc Hôi

Publication history

Nachgewiesen 7.1995 -

Notes

Text vietnames

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Special subject collections: 27

Manifestation

journal

Country of publication
Media type

Print

ZDB-ID

1440007-8  

Place this title record on the watch list
export selected title record(s) or add to watch list