Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Search results

Refine results

Year of publication

Language

Media type

Frequency

Manifestation

Result list

matches 1 - 20  of 20 
Sorted by
load Indicator

Polish western affairs / Instytut Zachodni ; Instytut Śla̜ski, Opole ; Śla̜ski Instytut Naukowy ; Instytut Baltycki, Gdańsk ; Instytut Zachodnio-Pomorski, Szcecin ; Wroclawskie Towarzystwo Naukowe ; Komisja Naukowe Zachodniej Agencij Prasowej

Poznań : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1960 - 35.1994,1; damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

210548-2  

Title

Polish western affairs / Instytut Zachodni ; Instytut Śla̜ski, Opole ; Śla̜ski Instytut Naukowy ; Instytut Baltycki, Gdańsk ; Instytut Zachodnio-Pomorski, Szcecin ; Wroclawskie Towarzystwo Naukowe ; Komisja Naukowe Zachodniej Agencij Prasowej

Published

Poznań : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1960 - 35.1994,1; damit Ersch. eingest.

Notes

Parallelsacht. 23.1982 - 31.1990: La Pologne et les affaires occidentales

Text 23.1982 - 31.1990 engl., franz.

Other editions

Parallele Sprachausgabe Franz. Ausg.:  La Pologne et les affaires occidentales  (ISSN: 0032-3675) 

Parallele Sprachausgabe Dt. Ausg.:  Polnische Weststudien  (ISSN: 0209-1062) 

Standard numbers

ISSN: 0032-3039

OCLC number: 643602867

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Other classifications:
IFZ-Systematik (ifzs): b 2
Systematik der TUB München (stub): GEO 218z ; GES 300z ; GES 400z ; POL 800z

German subject headings:
Polen ; Europäische Integration ; Zeitschrift
Polen ; Deutschland ; Geschichte ; Zeitschrift
Polen ; Geschichte ; Zeitschrift
Manifestation

journal

Language
Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

011221089

Last Change

14-12-23

Place this title record on the watch list

Komunikaty / Instytut Śła̜ski w Opolu. Seria monograficzna

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1960 -

ZDB-ID

412331-1  

Title

Komunikaty / Instytut Śła̜ski w Opolu

Subseries

Seria monograficzna

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1960 -

Notes

Hauptsacht. teils: Instytut Śła̜ski bulletin

Sachl. Bennennung teils: Series monographs

Sachl. Bennennung teils: Seria zwykła

Further related titles
Standard numbers

OCLC number: 1343493752

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

series

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

012279080

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Studia społeczno-ekonomiczne / Instytut Śla̜ski w Opolu

Opole : Inst. 1.1968 - 14.1989; damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

958783-4  

Title

Studia społeczno-ekonomiczne / Instytut Śla̜ski w Opolu

Corporate body
Published

Opole : Inst.

Publication history

1.1968 - 14.1989; damit Ersch. eingest.

Standard numbers

ISSN: 0081-6930

OCLC number: 1070776658

Subject indexing
Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

010079807

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Komunikaty / Instytut Śla̜ski w Opolu

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] Seria 8, Nr 1 (1956)-17 (lipiec 1958); nr 18 (sierpień 1958)-

ZDB-ID

412292-6  

Title

Komunikaty / Instytut Śla̜ski w Opolu

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

Seria 8, Nr 1 (1956)-17 (lipiec 1958); nr 18 (sierpień 1958)-

Monographic series

Wydawnictwa Instytutu Śla̜skiego

Notes

Haupttitel Seria 8, Nr 1 (1956)-17 (lipiec 1958); nr 18 (sierpień 1958): Komunikat

Teils mit Bez.: Seria zwykła

Herausgebendes Organ früher: Instytut Śląski

Former/later titles
Standard numbers

OCLC number: 1355383843

Subject indexing

DDC subject groups: 050 Magazines, journals & serials 

Manifestation

series

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

012278718

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu. Seria niemcoznawcza

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1961 -

ZDB-ID

412330-X  

Title

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu

Subseries

Seria niemcoznawcza

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1961 -

Notes

Hauptsacht. teils: Seria zwykła

Standard numbers

OCLC number: 1068838359

Subject indexing

DDC subject groups: 830 German & related literatures 

Manifestation

series

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

012279072

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu. Seria literacka

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1962 -

ZDB-ID

412327-X  

Title

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu

Subseries

Seria literacka

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1962 -

Notes

Hauptsacht. teils: Seria zwykła

Standard numbers

OCLC number: 1367759570

Subject indexing

DDC subject groups: 800 Literature, rhetoric & criticism 

Manifestation

series

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

012279048

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Wydawnictwa Instytutu Śla̜skiego : Zapowiedzi wydawnicze

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1967 - 1978 nachgewiesen

ZDB-ID

1006727-9  

Title

Wydawnictwa Instytutu Śla̜skiego : Zapowiedzi wydawnicze

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1967 - 1978 nachgewiesen

Further related titles
Standard numbers

OCLC number: 1069205791

Subject indexing
Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

015400239

Last Change

19-10-23

Place this title record on the watch list

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu. Seria rolnicza

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1967 -

ZDB-ID

412329-3  

Title

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu

Subseries

Seria rolnicza

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1967 -

Notes

Hauptsacht. teils: Seria zwykła

Standard numbers

OCLC number: 1071092143

Subject indexing

DDC subject groups: 630 Agriculture  ;  640 Home & family management 

Manifestation

series

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

012279064

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Zeszyty naukowe / Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR w Opolu, Instytut Śla̜ski w Opolu. Ruch robotniczy na Śla̜sku Opolskim

Opole : Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR, Inst. Śla̜ski Nr. 3 [?]-Nr. 10 [?]

ZDB-ID

2461435-X  

Title

Zeszyty naukowe / Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR w Opolu, Instytut Śla̜ski w Opolu

Subseries

Ruch robotniczy na Śla̜sku Opolskim

Corporate body
Published

Opole : Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR, Inst. Śla̜ski

Publication history

Nr. 3 [?]-Nr. 10 [?]

Notes

Haupttitel Nr. 3: Ruch robotniczy na Opolszczyźnie

Ungezählte Beil.: Indeks zawartości Zeszytów naukowych

Former/later titles
Standard numbers

OCLC number: 1368884292

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

991013255

Last Change

26-03-22

Place this title record on the watch list

Biuletyn informacyjny / Instytut Sla̜ski

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1968 - 11.1969; 3.1970 - 10.1977 = Nr. 12-38; damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

860575-0  

Title

Biuletyn informacyjny / Instytut Sla̜ski

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1968 - 11.1969; 3.1970 - 10.1977 = Nr. 12-38; damit Ersch. eingest.

Standard numbers

ISSN: 0474-294X

OCLC number: 1367887756

Subject indexing
Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

014705680

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Sprawozdanie z działalności w ... roku i plan pracy na ... rok oraz bibliografija publikacji pracowników Instytutu Śla̜skiego

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] Nachgewiesen 1988 -

ZDB-ID

1274000-7  

Title

Sprawozdanie z działalności w ... roku i plan pracy na ... rok oraz bibliografija publikacji pracowników Instytutu Śla̜skiego

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

Nachgewiesen 1988 -

Notes

Haupttitel teils: Sprawozdanie z działalności Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu w ... roku wraz z planem pracy na rok ... oraz bibliografią publikacji pracowników Instytutu za rok ...

Sprawozdanie z działalności Państwowego Instytutu Naukowego Instytutu Śląskiego w Opolu w 1992 roku beinhaltet Plan pracy na rok 1993 und Bibliografia publikacji pracowników Instytutu za rok 1992

Standard numbers

OCLC number: 1367883554

Subject indexing
Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

017853516

Last Change

06-01-22

Place this title record on the watch list

Biblioteka pisarzy śla̜skich / Instytut Śla̜ski w Opolu ; Śla̜ski Instytut Naukowy w Katowicach. Seria A, Starośla̜ska

Warszawa : PWN 1.1962 - 2.1969[?]

ZDB-ID

1131136-8  

Title

Biblioteka pisarzy śla̜skich / Instytut Śla̜ski w Opolu ; Śla̜ski Instytut Naukowy w Katowicach

Subseries

Seria A, Starośla̜ska

Corporate body
Published

Warszawa : PWN

Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich [1962]

Publication history

1.1962 - 2.1969[?]

Standard numbers

ISSN: 0519-8666

OCLC number: 648041782

Subject indexing

DDC subject groups: 890 Other literatures 

Manifestation

series

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

016602587

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Instytut Śla̜ski, Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1957/72(1972); 1972/73(1973); 1957/82(1982) nachgewiesen

ZDB-ID

764711-6  

Title

Instytut Śla̜ski, Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1957/72(1972); 1972/73(1973); 1957/82(1982) nachgewiesen

Standard numbers

OCLC number: 1367774933

Subject indexing
Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

014173271

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu. Seria ekonomiczna

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1969; 2.1968; 3.1970[?] -

ZDB-ID

412328-1  

Title

Komunikaty / Instytut Śla̜skiski w Opolu

Subseries

Seria ekonomiczna

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1969; 2.1968; 3.1970[?] -

Notes

Hauptsacht. teils: Seria zwykła

Standard numbers

OCLC number: 1367722964

Subject indexing

DDC subject groups: 330 Economics 

Manifestation

series

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

012279056

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Gazeta graniczna : w stulecie powrotu części Górnego Sląska do Polski / przez Instytut Śląski wydana

Opole : Instytut Śląski 1922/2022, Nr 5 (24 września 2022 r.) [?]

ZDB-ID

3141888-0  

Title

Gazeta graniczna : w stulecie powrotu części Górnego Sląska do Polski / przez Instytut Śląski wydana

Corporate body
Published

Opole : Instytut Śląski

Publication history

1922/2022, Nr 5 (24 września 2022 r.) [?]

Standard numbers

OCLC number: 1368632834

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

German subject headings:
Polen ; Oberschlesien ; Pressestimme ; Geschichte 1919-1923
Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

Frequency

irregular, varia

IDN

1275313043

Last Change

07-03-23

Place this title record on the watch list

Sympozjum / Institut Śla̜ski w Opolu ; Evangelische Akademie Mühlheim (Ruhr) = Symposium / Institut Śla̜ski w Opolu ; Evangelische Akademie Mühlheim (Ruhr)

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 5.1990 nachgewiesen

ZDB-ID

1318871-9  

Title

Sympozjum / Institut Śla̜ski w Opolu ; Evangelische Akademie Mühlheim (Ruhr) = Symposium / Institut Śla̜ski w Opolu ; Evangelische Akademie Mühlheim (Ruhr)

Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

5.1990 nachgewiesen

Standard numbers

OCLC number: 915225933

Subject indexing

DDC subject groups: 320 Political science 

Manifestation

journal

Type of publication

Congress report

Language

Polish  ;  German 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

018226736

Last Change

01-12-17

Place this title record on the watch list

Sprawozdanie z działalności Instytutu Śla̜skiego w roku

Opole : Nakład Własny 1959(1960) nachgewiesen

ZDB-ID

1017997-5  

Title

Sprawozdanie z działalności Instytutu Śla̜skiego w roku

Corporate body
Published

Opole : Nakład Własny

Publication history

1959(1960) nachgewiesen

Standard numbers

OCLC number: 1367951570

Subject indexing
Manifestation

journal

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

015508706

Last Change

03-09-22

Place this title record on the watch list

Odczyty naukowe / Instytut Śla̧ski

Opole : Wydawn. Inst. Śla̧skiego 1.1966 - 14.1966

ZDB-ID

2394060-8  

Title

Odczyty naukowe / Instytut Śla̧ski

Corporate body
Published

Opole : Wydawn. Inst. Śla̧skiego

Publication history

1.1966 - 14.1966

Standard numbers

OCLC number: 1368617515

Subject indexing

DDC subject groups: 910 Geography & travel  ;  940 History of Europe 

Manifestation

series

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

Frequency

irregular, varia

IDN

986213640

Last Change

01-12-17

Place this title record on the watch list

Biuletyn informacyjny wydawnictw Instytutu Śla̜skiego w Opolu

Opole : Nakład. Własny 1960 -

ZDB-ID

964987-6  

Title

Biuletyn informacyjny wydawnictw Instytutu Śla̜skiego w Opolu

Corporate body
Published

Opole : Nakład. Własny

Publication history

1960 -

Standard numbers

ISSN: 0474-2958

OCLC number: 1367304435

Subject indexing

DDC subject groups: 910 Geography & travel  ;  940 History of Europe 

Manifestation

journal

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

010164030

Last Change

01-12-17

Place this title record on the watch list

Książki : wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu

Opole : [Verlag nicht ermittelbar] 1.1965[?]

ZDB-ID

2628849-7  

Title

Książki : wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu

Corporate body
Published

Opole : [Verlag nicht ermittelbar]

Publication history

1.1965[?]

Standard numbers

OCLC number: 1366437565

Subject indexing

DDC subject groups: 940 History of Europe 

Manifestation

series

Language

Polish 

Country of publication

Poland 

Media type

Print

IDN

1015350151

Last Change

01-12-17

Place this title record on the watch list
Place selected title records on the watch list
Export selected title records