Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Search results

Refine results

Year of publication

online available free of charge

Language

Country of publication

Media type

Frequency

Manifestation

Digitisation

Result list

matches 1 - 20  of 158 
Sorted by

Kungl. Universitetets i Uppsala redogörelse : för det akademiska året ... / avg. av Universitetets Rektor

Uppsala : Almqvist & Wiksell 1898/99(1899) - 1959/60(1964); damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

203728-2  

Title

Kungl. Universitetets i Uppsala redogörelse : för det akademiska året ... / avg. av Universitetets Rektor

Corporate body
Published

Uppsala : Almqvist & Wiksell

Publication history

1898/99(1899) - 1959/60(1964); damit Ersch. eingest.

Notes

Hauptsacht. 1898/99; - 1901/02: Kongl. Universitetets i Upsala redogörelse

Nebent. 1950/51: Årsredogörelse

is supplement of
Further related titles

1953/54=1954,11; 1954/55=1955,14; 1955/56=1956,7; 1956/57=1957,13; 1957/58=1958,9; 1958/59=1959,11; 1959/60=1960,13 von:  Uppsala universitet: Uppsala Universitets årsskrift 

Standard numbers

OCLC number: 183317698

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Other classifications:
Rheinland-Pfälzische Bibliographie (rpb): 100

German subject headings:
Uppsala universitet
Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

011164042

Place this title record on the watch list

Uppsala Universitets årsskrift = Recueil de travaux / Université d'Uppsala

Uppsala : Lundquist ; Leipzig : Harrassowitz 1861 - 1960(1964),13

ZDB-ID

211708-3  

Title

Uppsala Universitets årsskrift = Recueil de travaux / Université d'Uppsala

Corporate body
Published

Uppsala : Lundquist

Leipzig : Harrassowitz

Publication history

1861 - 1960(1964),13

Monographic series

Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Hauptsacht. teils: Upsala Universitets årsskrift

Inhaltl. Gliederung bis 1934 unregelmäßig in: Filosofi, språkvetenskap och historiska vetenskaper; Juridik; Matematik och naturvetenskap; Program; Rätts- och statsvetenskaper; Studia musicologica Upsaliensia; Teologi

Index 1861/1960=1964

Former/later titles
Other editions
Further related titles

1911,2,Progr.3=1890/1910,1; 1912,Progr.1=1890/1910,2 von:  Akademiska avhandlingar vid Sveriges universitet och högskolor 

1913,1,[4,1-2]=1,[1-12] von:  Litteraturhistoriska Seminariet (Uppsala): Meddelanden från Litteraturhistoriska Seminariet i Uppsala 

1918,2,Progr.3,1=1918 von:  Uppsala universitet: Inbjudning till bevistande af rektorsombytet vid Kungl. Universitetet i Uppsala 

1931,Progr.1=1; 1935,1,3=2; 1937,2,10=3; 1939,1,3=4; 1942,6=5; 1947,1=6; 1948,2=7 von:  Urval av för Uppsala Universitet gällande stadganden 

1934,2,Progr.3=1934; 1940,6=1940; 1941,2,8=1941; 1947,7=1947; 1958,4=1956 von:  Universitetsstatuterna 

1933,5=1931/33; 1942,9=1940/42; 1945,12=1943/45; 1948,13=1946/48; 1951,9=1949/51; 1954,10=1952/54; 1957,11=1955/57; 1960,11=1958/60 von:  Språkvetenskapliga sällskapet (Uppsala): Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala förhandlingar 

1949,3=1; 1949,6=2; 1950,6=3 von:  Uppsala universitet: Handlingar till Uppsala Universitets historia 

1950,1=1948; 1952,1=1950 von:  Uppsala universitet: Års förslag till generalplan för utbyggande 

1952;7=7; 1955,4-5=10-11; 1957,1=12 von:  Institutionen för Slaviska Språk (Uppsala): Publications de l'Institut Slave d'Upsal 

1954,11=1953/54; 1956,7=1955/56; 1957,13=1956/57; 1958,9=1957/58; 1959,11=1958/59; 1960,13=1959/60 von:  Uppsala universitet: Kungl. Universitetets i Uppsala redogörelse 

1957,4=1732/84 1960,8=1786/1803 von:  Kungliga Vetenskaps-Societeten (Uppsala): Kungliga Vetenskaps-Societetens protokoll 

1958,7=1 von:  Universitetsförfattningar 

1960,12=1/2 von:  Teologiska Föreningen (Uppsala): Teologiska Föreningens i Uppsala förhandlingar 

Einzelne Bd. zugl. einzelne Bd. von:  Uppsala universitet: Uppsala Universitets matrikel 

Standard numbers

OCLC number: 311133999 ; 713841601

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Other classifications:
Regensburger Verbundklassifikation (rvk): AL 63458

Special subject collections: 9,2 ; 6,23

Manifestation

series

Language
Country of publication
Media type

Print

IDN

011230320

Place this title record on the watch list

Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala : organ of the University's Mineralogical Geological Institution, Palaeontological Institution and other related groups

Uppsala : Almqvist & Wiksell 36.1956 - 43.1965/67; N.S. 1.1969 - 16.1990/92; damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

762912-6  

Title

Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala : organ of the University's Mineralogical Geological Institution, Palaeontological Institution and other related groups

Published

Uppsala : Almqvist & Wiksell

Publication history

36.1956 - 43.1965/67; N.S. 1.1969 - 16.1990/92; damit Ersch. eingest.

Monographic series

Ab N.S. 1.1969: Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Abbreviated title: Bull. Geol. Inst. Univ. Uppsala N.S.

Standard numbers

ISSN: 0302-2749

OCLC number: 263603217

Subject indexing

DDC subject groups: 550 Earth sciences & geology 

German subject headings:
Schweden ; Geologie ; Zeitschrift
Geologie ; Zeitschrift

Special subject collections: 13

Manifestation

journal

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

014159589

Place this title record on the watch list

Uppsala Universitetsbiblioteks årsberättelse : för räkenskapsåret

Uppsala : Almqvist & Wiksell 1911(1912) - 1978/79(1981); damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

954897-X  

Title

Uppsala Universitetsbiblioteks årsberättelse : för räkenskapsåret

Published

Uppsala : Almqvist & Wiksell

Publication history

1911(1912) - 1978/79(1981); damit Ersch. eingest.

Monographic series

1960/61 - 1978/79: Acta Universitatis Upsaliensis

1960/61 - 1978/79: Skrifter rörande Uppsala Universitet : D

Notes

Hauptsacht. 1912: Uppsala Universitets Biblioteks årsredogörelse

Hauptsacht. bis 1947/48: Uppsala Universitets Biblioteks årsberättelse

Standard numbers

OCLC number: 183414773

Subject indexing

DDC subject groups: 020 Library & information sciences  ;  370 Education  ;  400 Language 

Special subject collections: 24,1 ; FID-LING-DE-30

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

010038701

Place this title record on the watch list

Uppsala Universitets matrikel

Uppsala : Almqvist & Wicksell 1.1595/1632(1900) - 18.1801/17(1960)[?]; 1882/83(1883) - 1951/60(1975) nachgewiesen

ZDB-ID

981089-4  

Title

Uppsala Universitets matrikel

Corporate body
Published

Uppsala : Almqvist & Wicksell

Publication history

1.1595/1632(1900) - 18.1801/17(1960)[?]; 1882/83(1883) - 1951/60(1975) nachgewiesen

Further related titles
Standard numbers

OCLC number: 183434075

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: 24

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

015205029

Place this title record on the watch list

Uppsala Universitets bibliografi : för de akademiska °aren

Uppsala : Univ. Nachgewiesen 1956/57(1958) -

ZDB-ID

138370-X  

Title

Uppsala Universitets bibliografi : för de akademiska °aren

Corporate body
Published

Uppsala : Univ.

Uppsala : Almqvist & Wiksell [teils]

Publication history

Nachgewiesen 1956/57(1958) -

Monographic series

Skrifter rörande Uppsala Universitetet : A

Acta Universitatis Upsaliensis

Standard numbers

ISSN: 0566-3083

OCLC number: 4025677

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Manifestation

journal

Type of publication

Bibliography

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

Preservation and archiving

mass deacidified; Method: METE; Note: METE30; Volumes: 1960/61(1966) - 1961/63(1969); Date of action: 2018 ; Institution:  Kiel UB 

IDN

010809198

Place this title record on the watch list

Studia Uralica et Altaica Upsaliensia

Uppsala : Univ. 1.1964 - 19.1989

ZDB-ID

1006670-6  

Title

Studia Uralica et Altaica Upsaliensia

Corporate body
Published

Uppsala : Univ.

Publication history

1.1964 - 19.1989

Monographic series

Acta Universitatis Upsaliensis

Former/later titles
Standard numbers

ISSN: 0081-7015

Subject indexing

DDC subject groups: 890 Other literatures 

German subject headings:
Ostseefinnische Sprachen ; Partitiv
Ostseefinnische Sprachen ; Genitiv
Baltische Sprachen ; Genitivus partitivus ; Syntax ; Ostseefinnische Sprachen
Manifestation

series

Language

Finnish  ;  Swedish  ;  German  ;  English 

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

015399699

Place this title record on the watch list

Skrifter rörande Uppsala Universitet. B, Inbjudningar

Uppsala : Uppsala Universitet 1.1961 -

ZDB-ID

127209-3  

Title

Skrifter rörande Uppsala Universitet

Subseries

B, Inbjudningar

Corporate body
Published

Uppsala : Uppsala Universitet

Publication history

1.1961 -

Monographic series

Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Hauptsacht. teils: Skrifter rörande Universitetet

Hauptsacht. teils: Skrifter rörande Uppsala Universitetet

Further related titles

2=1961; 5=1962; 9=1963 von:  Uppsala universitet: Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala Universitets aula 

12=1964; 15=1965; 18=1966; 22=1967; 25=1968; 30=1969; 58=1977; 62=1978; 66=1979; 69=1980; 72=1981; 75=1982; 78=1983; 81=1984 von:  Uppsala universitet: Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala 

34=1970; 37=1971; 40=1972; 45=1973; 49=1974; 52=1975; 56=1976 von:  Uppsala universitet: Doktorspromotionen vid Uppsala Universitet och Lantbrukshögskolan 

84=1985; 87=1986; 88=1987; 91=1988; 93=1989; 100=1992; 103=1993; 106=1994; 109=1995; 113=1996; 116=1997; 120=1998; 123=1999; 125=2000,Jan.; 127=2000,Mai; 129=2001,Jan.; 131=2001,Juni; 133=2002,Jan.; 135=2002,Mai; 137=2003,Jan.; 139=2003,Mai; 141=2004,Jan.; 142=2004,Mai von:  Promotionsfesten i Uppsala  (ISSN: 0566-3091) 

96=1990; 98=1991 von:  Inbjudan till promotionsfesten i Uppsala  (ISSN: 0566-3091) 

1=1961,[1]; 3=1961,[2]; 4=1962,[1]; 6=1962,[2]; 7=1962,[3]; 8=1963; 11=1964,[1]; 13=1964,[2]; 14=1965,[1]; 16=1965,[2]; 17=1966,[1]; 19-20=1966,[2]-[3]; 21=1967,[1]; 23=1967,[2]; 24=1968,[1]; 26=1968,[2]; 27-29=1969,[1]-[3]; 31-33=1970,[1]-[3]; 35=1970,[4]; 36=1971,[1]; 38=1971,[2]; 39=1972,[1]; 42=1972,[2]; 43-44=1973,[1]-[2]; 46-47=1973,[3]-[4]; 48=1974,[1]; 50=1974,[2]; 51=1975,[1]; 53=1975,[2]; 54-55=1976,[1]-[2]; 57=1976,[3]; 61=1978,[1]; 63-64=1978,[2]-[3]; 65=1979,[1]; 67=1979,[2]; 68=1980,[1]; 70=1980,[2]; 71=1981,[1]; 73=1981,[2]; 76=1982,[2]; 77=1983,[1]; 79=1983,[2]; 80=1984,[1]; 82=1984,[2]; 83=1985; 85=1985/86; 87=1986/87; 89=1987; 90=1988; 92=1988/89; 94=1989; 95=1989/90; 97=1990/91 von:  Uppsala universitet: Inbjudan till de offentliga högtidligheter 

99=1991/92; 101=1992,He.; 102=1993,Frü.; 104=1993,He.; 105=1994,Frü.; 107=1994,He.; 108=1995,Frü.; 110=1995,He.; 111=1996,Frü.; 112=1996,Apr.; 114=1996,He.; 115=1997,Frü.; 118=1997,He.; 119=1998,Frü.; 121=1998,He; 122=199,Frü.; 124=1999,He.; 128=2000,He.; 130=2001,Frü.; 132=2001,He.; 134=2002,Frü.; 138=2003,Frü.; 140=2003,He. von:  Uppsala universitet: Nya professorer  (ISSN: 0566-3091) 

117=1997 von:  Uppsala universitet: Inbjudan till den offentliga högtidlighet vid vilken Uppsala universitets nye rektor ... installeras i sitt ämbete av ...  (ISSN: 0566-3091) 

Standard numbers

ISSN: 0566-3091

OCLC number: 643685372

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: 24,2 ; 24

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

Frequency

irregular, varia

IDN

010720537

Place this title record on the watch list

Zoon : a journal of zoology / publ. by the Institute of Zoology, University of Uppsala

Uppsala 1.1973 - 7.1979; damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

124670-7  

Title

Zoon : a journal of zoology / publ. by the Institute of Zoology, University of Uppsala

Published

Uppsala

Publication history

1.1973 - 7.1979; damit Ersch. eingest.

Monographic series

Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Abbreviated title: ZOON

Urh. 1979: The Department of Zoology, Uppsala University

Former/later titles
Standard numbers

ISSN: 0346-508X

OCLC number: 185593654

Coden

ZOONB

Subject indexing

DDC subject groups: 590 Animals (Zoology) 

Other classifications:
Regensburger Verbundklassifikation (rvk): WA 15000

Special subject collections: FID-BIODIV-DE-30

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

Frequency

half-yearly

IDN

010702350

Place this title record on the watch list

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala Universitets aula

Uppsala : Almqvist & Wiksell Nachgewiesen 1927 - 1963

ZDB-ID

981273-8  

Title

Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala Universitets aula

Corporate body
Published

Uppsala : Almqvist & Wiksell

Publication history

Nachgewiesen 1927 - 1963

Monographic series

Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Hauptsacht. bis 1936: Inbjudningar till doktorspromotionerna i Uppsala domkyrka

Further related titles
Standard numbers

OCLC number: 643588731

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: 24

Manifestation

journal

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

015206424

Place this title record on the watch list

Symbolae botanicae Upsalienses : arbeten fr°an botaniska institutionen i Uppsala

Uppsala : Lundequist [in Komm.] 1.1932/35 -

ZDB-ID

301043-0  

Title

Symbolae botanicae Upsalienses : arbeten fr°an botaniska institutionen i Uppsala

Corporate body
Published

Uppsala : Lundequist [in Komm.]

Publication history

1.1932/35 -

Monographic series

Ab 20.1972: Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Abbreviated title: Acta Univ. Ups. Symb. Bot. Ups.; Symb. Bot. Upsal

Abbreviated title: Symb. Bot. Ups.

Abbreviated title: ACTA UNIV UPS SYMB BOT UPS

Standard numbers

ISSN: 0082-0644

OCLC number: 263599217

Coden

SBUPA ; AUUUD

Subject indexing

DDC subject groups: 580 Plants (Botany) 

German subject headings:
Polyploidie ; Sumpfherzblatt ; Skandinavien
Nordische Staaten ; Sumpfherzblatt

Special subject collections: FID-BIODIV-DE-30

Manifestation

series

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

011821027

Place this title record on the watch list

Redogörelse för Kongl. Universitet i Upsala

Upsala : Univ. 1876/77(1877) - 1897/98(1898)

ZDB-ID

304179-7  

Title

Redogörelse för Kongl. Universitet i Upsala

Corporate body
Published

Upsala : Univ.

Publication history

1876/77(1877) - 1897/98(1898)

Notes

Haupttitel teils: Redogörelse för Kongl. Universitetet i Upsala

is supplement of
Standard numbers

OCLC number: 183220079

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: 24

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

011848545

Place this title record on the watch list

Acta Musei Antiquitatum Septentrionalium Regiae Universitatis Upsaliensis

Uppsala [u.a.] : Almqvist & Wiksell 1.1942 - 6.1987[?]

ZDB-ID

1022755-6  

Title

Acta Musei Antiquitatum Septentrionalium Regiae Universitatis Upsaliensis

Published

Uppsala [u.a.] : Almqvist & Wiksell

Berlin : Schwan [1942]

Publication history

1.1942 - 6.1987[?]

Notes

Hauptsacht. teils: Acta Musei Antiquitatum Septentrionalium

30 cm

Further related titles

1=1; 4=2 von:  Die Gräberfunde von Valsgärde 

2=1 - 3=2 von:  Valsgärdestudien 

Standard numbers

OCLC number: 722432196

Subject indexing

DDC subject groups: 700 Arts 

Manifestation

series

Language

German 

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

015554740

Place this title record on the watch list

Universitetsförfattningar : viktigare för universiteten, särskilt Universitetet i Uppsala, gällande förordningar och andra bestämmelser

Uppsala : Lundequist ; Wiesbaden : Harrassowitz 1.1958[?]

ZDB-ID

95179-1  

Title

Universitetsförfattningar : viktigare för universiteten, särskilt Universitetet i Uppsala, gällande förordningar och andra bestämmelser

Corporate body
Published

Uppsala : Lundequist

Wiesbaden : Harrassowitz

Publication history

1.1958[?]

Further related titles
Standard numbers

OCLC number: 72929679

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

010663819

Place this title record on the watch list

Doktorsavhandlingar vid Uppsala Universitet : läs°aret ..

Uppsala : Univ. 1979/80(1980) - 1985/86(1987); damit Ersch. eingest.

ZDB-ID

138304-8  

Title

Doktorsavhandlingar vid Uppsala Universitet : läs°aret ..

Corporate body
Published

Uppsala : Univ.

Publication history

1979/80(1980) - 1985/86(1987); damit Ersch. eingest.

Monographic series

Skrifter rörande Uppsala Universitetet : A

Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Hauptsacht. anfangs: Doktorsavhandlingar utgivna vid Uppsala Universitet

Standard numbers

ISSN: 0346-6531

OCLC number: 643685367

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

German subject headings:
Uppsala universitet ; Dissertation ; Bibliographie
Manifestation

journal

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

010808787

Place this title record on the watch list

Figura / Uppsala Universitet, Konsthistoriska Institutionen

Stockholm : Almqvist und Wiksell ; Uppsala : University Library 1.1951 - 9.1958; 10.1960; 11.1959 - 12.1959; N.S. 1.1959 -

ZDB-ID

419339-8  

Title

Figura / Uppsala Universitet, Konsthistoriska Institutionen

Corporate body
Published

Stockholm : Almqvist und Wiksell

Uppsala : University Library

Publication history

1.1951 - 9.1958; 10.1960; 11.1959 - 12.1959; N.S. 1.1959 -

Monographic series

Acta Universitatis Upsaliensis

Notes

Nebent.: Figura nova series

Standard numbers

ISSN: 0071-481X

OCLC number: 1184819078

Subject indexing

DDC subject groups: 700 Arts 

Manifestation

series

Language

German  ;  English  ;  Swedish 

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

012343927

Place this title record on the watch list

Scripta academica : thèses de l'Université d'Uppsala / Universitetsbibliotek Uppsala

Uppsala : Hellströms Skriv Service Nachgewiesen 1883/84 - 1894/95; 1903/04 - 1904/05; 1915/16 - 1917/18; 1919/20 - 1927/28; 1929/30 - 1930/31; 1934/35 - 1935/36; 1937/38 - 1938/39; 1940/41 - 1941/42; 1943/44; 1949/50 - 1998/99(1999)

ZDB-ID

963852-0  

Title

Scripta academica : thèses de l'Université d'Uppsala / Universitetsbibliotek Uppsala

Published

Uppsala : Hellströms Skriv Service

Publication history

Nachgewiesen 1883/84 - 1894/95; 1903/04 - 1904/05; 1915/16 - 1917/18; 1919/20 - 1927/28; 1929/30 - 1930/31; 1934/35 - 1935/36; 1937/38 - 1938/39; 1940/41 - 1941/42; 1943/44; 1949/50 - 1998/99(1999)

Former/later titles

1895/96 - 1902/03; 1905/06 - 1914/15; 1918/19; 1928/29; 1931/32 - 1933/34; 1936/37; 1939/40; 1942/43; 1944/45 - 1948/49:  Uppsala Universitetsbibliotek: Envoi de la Bibliothèque R[oyale] de l'Université d'Uppsala 

Online-Ausg. u. Forts.:  Uppsala universitet: Avhandlingar från Uppsala Universitet 

Standard numbers

ISSN: 0280-5324

OCLC number: 263606301

Subject indexing

DDC subject groups: 010 Bibliographies  ;  370 Education 

German subject headings:
Uppsala universitet ; Dissertation ; Bibliographie

Special subject collections: 24,1

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

010147721

Place this title record on the watch list

Acta Universitatis Upsaliensis. Studia historica Upsaliensia / Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala, Sweden : Uppsala universitet 1.1960 -

ZDB-ID

420138-3  

Title

Acta Universitatis Upsaliensis

Subseries

Studia historica Upsaliensia / Uppsala universitet, Historiska institutionen

Corporate body
Published

Uppsala, Sweden : Uppsala universitet

Stockholm : Almqvist och Wiksell [teils]

Stockholm : Svenska Bokförlaget [26. 1967]

[Pattensen (Han.) : Wellm in Komm.] [26. 1967]

[Wechselnde Verlagsorte] : [Wechselnde Verleger] [anfangs]

Publication history

1.1960 -

Monographic series

Teils: Scandinavian university books

Notes

Haupttitel 26. 1967: Studia historica Upsaliensia

Ersch. unregelmäßig

Further related titles

31=31 von:  Stockholm: Monografier 

34=1 von:  Acta Arosiensia 

Standard numbers

ISSN: 0081-6531

OCLC number: 1183388314 ; 609883626

Subject indexing

DDC subject groups: 900 History 

German subject headings:
Stockholm ; Fürsorge ; Geschichte Anfänge-1898
Manifestation

series

Language

Swedish  ;  German  ;  English 

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

Frequency

irregular, varia

IDN

01235144X

Place this title record on the watch list

Föreläsningar och övningar vid Kungliga Universitetet i Uppsala

Uppsala Nachgewiesen FS 1861 - FS 1952

ZDB-ID

768229-3  

Title

Föreläsningar och övningar vid Kungliga Universitetet i Uppsala

Corporate body
Published

Uppsala

Publication history

Nachgewiesen FS 1861 - FS 1952

Notes

Hauptsacht. bis HS 1919: Förelasningar och öfningar vid Kongl. Universitetet i Upsala

Former/later titles
is supplement of
Standard numbers

OCLC number: 644368445

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: 24

Manifestation

journal

Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

014201542

Place this title record on the watch list

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala

Uppsala : Almqvist & Wiksell 1964 - 1969; 1977 - 1984

ZDB-ID

981275-1  

Title

Inbjudningar till promotionsfesten i Uppsala

Corporate body
Published

Uppsala : Almqvist & Wiksell

Publication history

1964 - 1969; 1977 - 1984

Monographic series

Acta Universitatis Upsaliensis

Further related titles

1964=12; 1965=15; 1966=18; 1967=22; 1968=25; 1969=30; 1977=58; 1978=62; 1979=66; 1980=69; 1981=72; 1982=75; 1983=78; 1984=81 von:  Uppsala universitet: [Skrifter rörande Uppsala Universitet / B]  (ISSN: 0566-3091) 

Standard numbers

OCLC number: 183434270

Subject indexing

DDC subject groups: 370 Education 

Special subject collections: 24,2

Manifestation

journal

Language
Country of publication

Sweden 

Media type

Print

IDN

015206440

Place this title record on the watch list
Place selected title records on the watch list
Export selected title records