Skip to content

Zeitschriftendatenbank

Content

Si-stat data portal = Podatkovni portal SI-STAT / Statistical Office Republic of Slovenia

Ljubljana 1922 -

http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfi... [Publisher] free of charge 

ZDB-ID

2820625-3  

Title

Si-stat data portal = Podatkovni portal SI-STAT / Statistical Office Republic of Slovenia

Corporate body
Published

Ljubljana

Publication history

1922 -

Notes

Online-Ressource

Gesehen am 08.05.15

Former/later titles

Darin aufgeg.:  Anketa o porabi v gospodinjstvih 

Darin aufgeg.:  Aktivno Prebivalstvo 

Darin aufgeg.:  Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili) 

Darin aufgeg.:  Osnovenšolsko izobraževanje mladine in odraslih v Sloveniji ob koncu šolskega leta ... in na začetku šolskega leta ... 

Darin aufgeg.:  Srednje izobraževanje, Slovenija, konec šolskega leta ... in začetek šolskega leta ... 

Darin aufgeg.:  Zavodi, domovi in druge ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 

Darin aufgeg.:  Diplomanti višjih strokovnih šol visokošolskih zavodov ... 

Darin aufgeg.:  Nadaljnje izobraževanje 

Darin aufgeg.:  Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah 

Darin aufgeg.:  Dijaški in študentski domovi ter druge ustanove, ki omogočajo študentom bivanje 

Darin aufgeg.:  Štipendisti 

Darin aufgeg.:  Slowenien. Statistični Urad: [Rezultati raziskovanj / 9 / Diplomanti in pedagoško osebje na višjih strokovnih šolah in visoko-šolskih zavodih] 

Darin aufgeg.:  Javni socialnovastveni zavodil 

Darin aufgeg.:  Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite 

Darin aufgeg.:  Starševsko varstvo in družiinski prejemki, upravičenci in za ta namen izplačana sredstva, po upravnih enotah Slovenije ... 

Darin aufgeg.:  Slowenien. Statistični Urad: [Rezultati raziskovanj / 13] 

Darin aufgeg.:  Raziskovalno-razvojna dejavnost 

Darin aufgeg.:  Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v gospodinjstvih in po posameznikih 

Darin aufgeg.:  Stroški dela 

Darin aufgeg.:  Slowenien. Statistični Urad: [Rezultati raziskovanj / 7 / Slovenija] 

Darin aufgeg.:  Slowenien. Statistični Urad: Zaposlene osebe po velikosti bruto place 

Darin aufgeg.:  Slowenien. Statistični Urad: Centri za socialno delo, pdjetja za strokovno usposabljanje in zaposlovanje invalidov 

URL

http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfi...  [Publisher] free of charge

Manifestation

journal

Type of publication

Database

Language

English  ;  Slovenian 

Country of publication
Media type

available online

IDN

1070714658

Closex No delivery services available

Filter holdings

Year of publication

Interlibrary loan region

Location of library

Sorted by
Display all holding information
Mannheim MZES
Shelfmark
SLO/SERIES/0.3
Location
DATA
Holdings
1922 -